Slider

มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 (รอบ 5)
าวน์โหลดแบบฟอร์ม

รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ชุดที่ 47 ประจำปี 2565
 

 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศการรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. กรณีพิเศษ

และแบบฟอร์มการสมัครสมาชิก สส.ชสอ.ประกาศคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด

เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๔๗ ประจำปี ๒๕๖๕
ใบสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ชุดที่ ๔๗ ประจำปี ๒๕๖๕

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 

เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบสาธารณภัย
กรณีสมาชิกเป็นโรดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19)

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  1. ข่าวสารสมาชิก
  2. เลือกตั้งกรรมการ
  3. ประกาศสหกรณ์
  4. สรุปมติที่ประชุม
  5. ข่าวสาร สส.ชสอ.

speaker1

 
 
วันนี้26
เมื่อวานนี้494
สัปดาห์นี้2371
เดือนนี้8325
รวมทั้งหมด219413
ผู้ใช้งานขณะนี้
1
Online